Frontals Romànics Catalans del Museé d'Art de Catalunya
Barcelona: Junta de Museus
1934
/ 1