Morning Glory
Zhu Qizhan
1980
Two men in a landscape
Ch'en Ch'ung-Kuang
no date
Yüeh River
Huang Binhong
no date
Dragon Gate Gorge
Huang Binhong
no date
Chia-ling River
Huang Binhong
no date
Evening Ferry in Autumn
Huang Binhong
no date
Jade Mirror Pool
Huang Binhong
no date
Landscape for Chung-ch'ien
Huang Binhong
dated 1922
Clear Dawn on Lake and Mountains
Huang Binhong
dated 1954
Hsin-an River
Huang Binhong
datable to 1947
Hermit and Fallow Deer
Anonymous (Chinese)
no date
1971-4
Chung-Ray Fong
ca. 1971
/ 2