China Diary, No. 52

China Diary, No. 52

Artist: Zhu Wei (Chinese, b. 1966)

Culture: Chinese
Date: 2001
Dimensions:
74 7/16 x 100 13/16 in. (189 x 256 cm)
Classification: EASTERN
Credit Line: Gift of Red Rock Studio, Hong Kong, A Williams Alumnus
Object number: M.2007.20.27
Inscribed: inscribed by artist: "In the summer of 2001 in South Shunyi, Beijing"; signed Zhu Wei Zhi, with 11 seals of the artist, Shi You Ba Jiu, Wan Yu Tang Jian Shand Zhu Wei Zhen Ji, Zhu Wei Zhen Ji, Ah Wei, Zhu Wei Yin xin, Hai Dian Wan Quan Zhuang, Shen Pin, Zhu Wei Zhen Ji, Zhu Wei, Pictorial Seal and Website
Terms
  • nature
  • animals
  • Oxen
  • abstraction
Not on view