Works of "Object Lab Fall 2021"

Works of "Object Lab Fall 2021"
1 to 5 of 5
/ 1
Ikorodo Mask
Igbo Cultural Group
ca. 1920-1950
Karikpo Mask (antelope)
Ogoni Cultural Group
20th century
Mwaash Ambooy Mask
Kuba Cultural Group
before 1920 (?)
Okoroshi Mask
Igbo Cultural Group
20th Century
Sande (Bondo) Society Mask
Mende Cultural Group
20th century
/ 1